Заводго экскурсия

фабрика-11
фабрика-21
фабрика-41
фабрика-51
фабрика-71
фабрика-31
фабрика-6

Заводго жөнөтүлдү

Жеткирүү (23)
Жеткирүү-13
Жеткирүү (18)
Жеткирүү (1)
Жеткирүү-14
Жеткирүү (24)
Жеткирүү (4)
Жеткирүү (3)
Жеткирүү (6)
a5b4437d (1)
Жүктөө жана жеткирүү
44d42503